Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres:  
Czarnolas 36, 26-720 Policzna
Telefon:  
+48 677 20 05
Fax:  
E-mail:  
sekretariat@muzeumkochanowski.pl

Zasady finansowania

Bieżąca działalność i zobowiązania Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie finansowane są z uzyskiwanych przychodów takich jak:

1. wpływy z prowadzonej działalności,

2. dotacje otrzymywane od organizatora instytucji,

3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Muzeum prowadzi gospodarką finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

1. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym                        z zadaniami statutowymi.

2. Dochód z działalności gospodarczej może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową Muzeum.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak