Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres:  
Czarnolas 36, 26-720 Policzna
Telefon:  
+48 677 20 05
Fax:  
E-mail:  
sekretariat@muzeumkochanowski.pl

Zasady funkcjonowania

Tryb działania władz publicznych


1. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza muzeum przy pomocy wicedyrektora powoływanego i odwoływanego w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

 Dyrektorowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

 Tryb działania Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Podstawą prowadzenia rachunkowości w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie są zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. Ust. 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz szczegółowe zasady zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. Ust. Z 1997r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Muzeum.

Muzeum bieżące koszty działalności i zobowiązań pokrywa z uzyskiwanych przychodów i dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Przychodami Muzeum są:

  • dotacja podmiotowa,
  • dotacje celowe,
  • przychody własne (m.in. bilety, najem lokalu, sprzedaż czasopism)
  • środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
  • inne przychody.

 

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak