Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres:  
Czarnolas 36, 26-720 Policzna
Telefon:  
+48 677 20 05
Fax:  
E-mail:  
sekretariat@muzeumkochanowski.pl

Sposoby stanowienia aktów

Organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie określają:

1. Statut, który nadaje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2. Regulamin organizacyjny, który nadaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu   Województwa  Mazowieckiego,

3.. Regulamin pracy,

4. Regulamin wynagradzania,

6. Polityka rachunkowości,

7. Regulamin udzielanie zamówień publicznych

8. Instrukcja kancelaryjna,

9. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,

10. Inne Zarządzenia.

Akty wymienione w pkt. 3 – 10 nadawane są przez Dyrektora Muzeum.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak